De introductiecursus is een eerste kennismaking met de trainingsboot van Nederland, de Optimist. De cursus wordt gegeven door een ervaren instructeur en volgens de CWO methodiek, echter gezien de lengte van de cursus, is het niet mogelijk om een CWO diploma te behalen. De cursus is een voorbereiding op de beginnerscursus jeugdzeilen (zie hieronder).

LESDATA SERIE 1

Lesdag12345Inhaalles
Zaterdag6 mei13 mei20 mei27 mei3 juni15 juli
Zondag7 mei14 mei21 mei28 mei4 juni16 juli

LESDATA SERIE 2

Lesdag12345Inhaalles
Zaterdag10 juni17 juni24 juni1 juli8 juli15 juli
Zondag11 juni18 juni25 juni2 juli9 juli16 juli

LESDATA SERIE 3

Lesdag12345Inhaalles
Vrijdag8 september16 september23 september29 september6 oktober13 oktober
Zaterdag9 september17 september24 september30 september7 oktober14 oktober
Zondag10 september18 september25 september1 oktober8 oktober15 oktober

WEDSTRIJDDATA

Gedurende het seizoen worden er clubwedstrijden georganiseerd waar deelnemers kosteloos aan mee kunnen doen.

Zomerwedstrijd, 16 juli, inschrijven. Sluitingswedstrijd, 15 oktober, inschrijven


INSCHRIJVEN VOOR DEZE CURSUS

Alle velden met een * moeten worden ingevuld. Alle inschrijvingen zijn onder voorbehoud van voldoende deelnemers (informatie over het aantal inschrijvingen hier wordt wekelijks bijgehouden), materiaal en instructeurs, verder informatie over de cursus en de doorgang van cursussen wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang verstuurd aan het bij de inschrijving doorgegeven mailadres.**Dit is slechts een voorkeur. Wij kunnen niet garanderen dat je ook daadwerkelijk bij genoemde personen komt.


Gegevens gezinslid 2


Gegevens gezinslid 3


Gegevens gezinslid 4


Gegevens gezinslid 5

Werkregeling

Elk lid van WV Ouderkerkerplas dient 10 uur per jaar aan de vereniging te besteden. Dat kunnen verschillende werkzaamheden zijn; van het begeleiden van de jeugd, tot tuinwerk, van het helpen bij het onderhoud tot het deelnemen in een commissie.

Machtiging

Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging aan WV Ouderkerkerplas in Ouderkerk aan de Amstel met het ABN AMRO-rekeningnummer NL74ABNA0409794740 om van zijn/haar hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven in zake de jaarlijkse contributie, stalling- en ligplaatsgelden en eventueel verschuldigde les- en trainingsgelden. De contributie, stalling- en ligplaatsgelden zullen eenmaal per jaar worden afgeschreven. Les- en trainingsgelden worden geïnd voordat de les/trainingscyclus begint.

Indien u niet akkoord bent met een afschrijving kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij uw bank worden ingediend. Deze machtiging vervalt automatisch bij beëindiging van het lidmaatschap.