Tijdens de zomervakantie organiseert WV Ouderkerkerplas watersport­kampen voor beginners en gevorderden. Hier kan je gedurende 3 achtereenvolgende dagen zowel zeilen als windsurfen. Daarnaast worden er ook andere activiteiten in en rond de Ouderkerkerplas georganiseerd. Beginners leren gedurende 3 dagen de eerste beginselen van het windsurfen en zeilen. Gevorderden kunnen hun vaardigheden verbeteren en gelijk inzetten tijdens zeil- en windsurfwedstrijdjes.

Bij slechte weersomstandigheden zullen we zoveel mogelijk een alternatief programma volgens, maar bij extreem weer kan het voorkomen dat er een dag wordt geannuleerd.

 


INSCHRIJVEN VOOR DE watersportkampen

Alle velden met een * moeten worden ingevuld. Alle inschrijvingen zijn onder voorbehoud van voldoende deelnemers (informatie over het aantal inschrijvingen hier wordt wekelijks bijgehouden), materiaal en instructeurs, verder informatie over de cursus en de doorgang van cursussen wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang verstuurd aan het bij de inschrijving doorgegeven mailadres.


**Dit is slechts een voorkeur. Wij kunnen niet garanderen dat je ook daadwerkelijk bij genoemde personen komt.Gegevens gezinslid 2


Gegevens gezinslid 3


Gegevens gezinslid 4


Gegevens gezinslid 5

Werkregeling

Elk lid van WV Ouderkerkerplas dient 10 uur per jaar aan de vereniging te besteden. Dat kunnen verschillende werkzaamheden zijn; van het begeleiden van de jeugd, tot tuinwerk, van het helpen bij het onderhoud tot het deelnemen in een commissie.

Machtiging

Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging aan WV Ouderkerkerplas in Ouderkerk aan de Amstel met het ABN AMRO-rekeningnummer NL74ABNA0409794740 om van zijn/haar hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven in zake de jaarlijkse contributie, stalling- en ligplaatsgelden en eventueel verschuldigde les- en trainingsgelden. De contributie, stalling- en ligplaatsgelden zullen eenmaal per jaar worden afgeschreven. Les- en trainingsgelden worden geïnd voordat de les/trainingscyclus begint.

Indien u niet akkoord bent met een afschrijving kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij uw bank worden ingediend. Deze machtiging vervalt automatisch bij beëindiging van het lidmaatschap.