lid worden

Met het lidmaatschap van de vereniging maak je deel uit van de op sport gerichte watersportvereniging Ouderkerkerplas en kunt je deelnemen aan de vele activiteiten, waaronder de zeil- en surflessen, die door en voor de leden worden georganiseerd. Je maakt dan ook deel uit van een vereniging die niet alleen een sportief maar ook een breed sociaal karakter draagt, waar je vele vrienden en vriendinnen kunt maken en daar ook kunt blijven ontmoeten.

Er zijn vier soorten lidmaatschappen

Jeugdlidmaatschap€50,-tot 18 jaar, inclusief afdracht watersportverbond
Volwassenlidmaatschap€80,-vanaf 18 jaar, inclusief afdracht watersportverbond
Gezinslidmaatschap€175,-inclusief afdracht watersportverbond
Donateur€50,-
Inschrijfgeld€20,-Eenmalig bij begin lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december van het jaar. Indien je lid wordt gedurende het jaar, vindt er geen restitutie plaats.


Gegevens gezinslid 2


Gegevens gezinslid 3


Gegevens gezinslid 4


Gegevens gezinslid 5

Werkregeling

Elk lid van WV Ouderkerkerplas dient 10 uur per jaar aan de vereniging te besteden. Dat kunnen verschillende werkzaamheden zijn; van het begeleiden van de jeugd, tot tuinwerk, van het helpen bij het onderhoud tot het deelnemen in een commissie.

Machtiging

Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging aan WV Ouderkerkerplas in Ouderkerk aan de Amstel met het ABN AMRO-rekeningnummer NL74ABNA0409794740 om van zijn/haar hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven in zake de jaarlijkse contributie, stalling- en ligplaatsgelden en eventueel verschuldigde les- en trainingsgelden. De contributie, stalling- en ligplaatsgelden zullen eenmaal per jaar worden afgeschreven. Les- en trainingsgelden worden geïnd voordat de les/trainingscyclus begint.

Indien u niet akkoord bent met een afschrijving kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij uw bank worden ingediend. Deze machtiging vervalt automatisch bij beëindiging van het lidmaatschap.