Onderhoud & beheer

Hoewel we een fantastische vloot en accommodatie hebben is het natuurlijk nooit af. Ieder jaar word er verder gewerkt aan het verbeteren van de inrichting en de voorzieningen. Omdat iedereen daar ideeën en wensen voor heeft willen we de mogelijkheid bieden om die via deze pagina te delen.

hoe werkt het?

Via onderstaand formulier kunnen leden ideeën en wensen insturen, het bestuur zal die vervolgens op de eerstvolgende bestuursvergadering bespreken en de contactpersoon laten weten wat er is besloten. Als er is besloten om het project ook uitvoering te geven zal ook op deze pagina worden bijgehouden wat de status en de planning is. Eventuele afbeeldingen of uitwerkingen kunnen ook worden gemaild aan beheer@wvop.nl. Projectplannen zonder begroting of kostenindicatie worden niet in behandeling genomen.


Ingediende projecten

Voorbeeldproject

status: word in volgende vergadering besproken

planning: 3 mei 2017


Voorbeeldproject

status: goedgekeurd

planning: word binnenkort gepubliceerd


PROJECTplan indienen