De Stichting CWO is een samenwerkingsverband van de ANWB, Hiswavereniging, en het Watersportverbond. De stichting heeft als doel een uniform diplomasysteem voor vrijwillige vaaropleidingen in te richten en in stand te houden. Zo zijn er opleidingen voor diploma’s voor bijna elke watersportdiscipline (o.a. kielbootzeilen, jeugdzeilen, zeezeilen, windsurfen etc.). Naast deze diploma’s voor watersporters zijn er ook opleidingen en diploma’s voor instructeurs en examinatoren in elke tak van watersport. Bovendien wil de CWO de kwaliteit van de vaaropleidingen in Nederland waarborgen en die kwaliteit zichtbaar maken voor de watersporters. De CWO vindt goede opleidingen een waarborg voor veilig en plezierig varen.

WV Ouderkerkerplas biedt zeil- en surflessen die volgens het CWO diplomasysteem worden gegeven. Dit betekent de leerlngen aan van tevoren gedefinieerde standaarden moeten voldoen, alvorens zij een CWO diploma kunnen ontvangen. Gedurende de les wordt de voortgang van de leerling bijgehouden door de instructeur op een zogenaamde voortgangstaat. Als na de cursusperiode de leerling nog niet klaar is voor het CWO diploma, kan hij voor de volgende cursus zijn voortgangsstaat overhandigen en hoeft hij dus niet van voor af aan opnieuw te beginnen. Ook betekent dit dat als iemand deelneemt aan de een CWO I cursus, hij of zij al gedurende de cursus zijn diploma zou kunnen halen. De overige lessen worden dan gebruikt om de leerling alvast onderdelen van het CWO II te leren.

Klik hier voor meer informatie over de CWO en over CWO opleidingstraject.