Corona-maatregelen van de WVOP – Update 20 juni

Belangrijkste wijzigingen per 20 juni 2020.

Per 15 juni 2020 zijn weer versoepelingen van de corona-maatregelen voor de WVOP mogelijk. Zie hieronder voor de huidige regels.

Algemeen

 • Tijdens door leden georganiseerde activiteiten moet er een duidelijk zichtbare Corona-coördinator aanwezig zijn op het terrein. Deze Corona-coördinator ziet toe op het naleven van onderstaande regels. Indien men daarvan afwijkt graag elkaar daarop aanspreken.
 • Het vaste aanspreekpunt richting de gemeente is Bart de Roos (WVOP-voorzitter).
 • Laten we zorgen dat we ons allemaal aan deze én aan de overheidsregels houden. Wanneer één WVOP-lid zich niet aan de afspraken houdt, kan dat betekenen dat NIEMAND meer kan zeilen en dat wil je toch niet op je geweten hebben. Bovendien maken we dan kans op een flinke boete.
 • BLIJF THUIS als je verkoudheidsklachten hebt en laat je via de GGD testen.

 

Toegang tot terrein en gebouwen

 • De toegangspas kan weer gebruikt worden. Hiermee kun je jezelf toegang verschaffen tot het terrein, de loods, toiletten en kleedkamers. 
 • Ouders die hun kinderen naar les brengen kunnen op het terrein blijven

 

Buiten op terrein

 • Net zoals op andere openbare plekken :1,5 meter afstand.
 • Ga dus niet allemaal voor de ingang van de loods staan waar mensen in en uit lopen.
 • Er is geen maximum aantal mensen dat buiten op het terrein mag zijn, mits 1,5 meter afstand wordt gehouden

 

In het gebouw

De bovenverdieping van het clubhuis en het balkon zijn weer toegankelijk met inachtneming van de volgende regels:

 • 1,5 meter afstand
 • Zoveel mogelijk 1 richtingsverkeer
  • Naar binnen via hoofdingang, bovenverdieping via binnentrap
  • Naar buiten via balkon/buitentrap
 • LOODS: maximaal 4 personen tegelijk binnen. In en uit via grote deur
 • BOVENVERDIEPING: maximaal 10 personen tegelijk binnen
  • De keukenfaciliteiten kunnen niet worden gebruikt
 • BALKON: geen maximum, mits 1,5 meter wordt gehouden
 • Gebruik van de toiletten is weer toegestaan. Ook hier weer: na gebruik even de reinigingsspray gebruiken en afnemen met een papieren doekje. Alles is aanwezig. Meld het als het niet zo is.
 • De kleedkamers en douches zijn per 15 juni weer in gebruik. Bij voorkeur géén gebruik maken van de kleedkamer en douches maar zoveel mogelijk thuis omkleden en douchen.
  • Niet meer dan 2 personen tegelijk in de kleedkamer. Na gebruik van de douche ZELF de reinigingsspray gebruiken en kranen en muren afnemen. Met de trekker de vloer zoveel mogelijk droogmaken

 

Gebruik materialen

 • Raak zo min mogelijk dingen aan en als je het gebouw verlaat, maak dan (tenminste) de deurklinken schoon met de reinigingsspray. De surf kluizen kunnen ook weer gebruikt worden.
 • Het clubmateriaal kan weer gebruikt worden mits daarna goed schoongemaakt met de reinigingsspray.

 

Varen

 • Tijdens de lessen op zaterdagmiddagen en op zondagen kan er ook weer (ongeorganiseerd) worden gevaren
 • Op de wal: 1,5 meter afstand, op het water natuurlijk ook, maar dat is niet zo moeilijk.

 

Lessen

 • Tijdens lessen hoeven kinderen/jongeren tot en met 18 jaar geen 1,5 meter afstand te houden
 • Volwassenen dienen wel 1,5 meter afstand te houden, let hierop bij de instructie bij het whiteboard
 • Ouders die hun kinderen naar les brengen kunnen op het terrein blijven mits 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Relevante sites met corona-maatregelen zijn:

 

Tabel met maatregelen

WVOP Corona-

maatregelen

Jeugdleden 
(t/m 12 jaar)Jeugdleden 
(13 t/m 18 jaar)Volwassen WVOP-leden
A. ZONDER eigen materiaal individueel
 • Maximaal aantal personen onbeperkt op het terrein. 1.5m afstand geldt voor volwassenen te allen tijde.
 • Gebruik van clubmateriaal is weer mogelijk. Schoonmaken na gebruik.
B. MET eigen materiaal – individueel die niet deelnemen aan lessen of trainingen
 • Alleen in aanwezigheid van volwassene die tot het gezin behoort
 • Tijdens de lessen kan er weer ongeorganiseerd gevaren worden.
 • Zie regels hierboven
 • Plas toegankelijk met eigen boot/board
 • Houd voldoende afstand op de steigers.
 • Tijdens de lessen kan er ongeorganiseerd gevaren worden.
C. Lessen/
Training/Zeilkampen/Wedstrijden
 • Startdatum: zie website
 • Lees de regels goed door en houd je daaraan.
 • Startdatum: zie website
 • Lees de regels goed door en houd je daaraan
Er zijn weer trainingen voor volwassenen (maar geen wedstrijden).
D. Afspraken over toegang
 • De toegangspassen doen het weer.
 • Rood-witte paaltjes zijn weggehaald door de gemeente. Behalve wanneer de gemeente drukte verwacht. Je dient zelf te zorgen voor een palensleutel of kom op de fiets. Zorg ook dat je de ontheffingsbrief van de gemeente bij je hebt voor het geval dat er gehandhaafd wordt. 
 • Auto’s kunnen weer langs de weg Aan de wind worden geparkeerd.

 

De KLEINE lettertjes: Hoe werkt het?

 

We maken onderscheid in:

 • A. Leden in verschillende leeftijdsgroepen ZONDER eigen materiaal
 • B. Leden in verschillende leeftijdsgroepen MET eigen materiaal
 • C. Jeugd tot en met 12 jaar en jeugd van 13 – 15 jaar die deelnemen aan zeillessen, trainingen of zeilkampen

Bij D. staan de toegangsprocedure/afspraken die voor iedereen gelden.

 

 1. Voor leden ZONDER eigen materiaal die NIET deelnemen aan lessen of zeilkampen:
 • Jeugd (tot 18 jaar): Alleen onder begeleiding van een volwassene.
 • Volwassenen
  1. Er zijn weer trainingen voor volwassenen en lessen voor de jeugd.
  2. De loods is toegankelijk voor maximaal 4 leden tegelijk en houd minimaal 1.5m afstand! Maak schoon wat je aanraakt.
  3. De toiletten zijn weer toegankelijk. Maak deze na gebruik schoon! Ook de kleedkamers en douches zijn weer toegankelijk. Maak zo min mogelijk gebruik van deze faciliteiten en maak na gebruik goed schoon zoals boven staat omschreven. Kun je dit niet, maak dan geen gebruik.

 

 1. Voor volwassen (18 jaar en ouder) leden MET eigen materiaal die individueel niet-georganiseerd willen zeilen:
 • Eigen boten met daarop je zeil(en), mast(en) en giek(en) etc, zijn toegankelijk.
 • Wanneer er les wordt gegeven (zie website) kan er weer niet georganiseerd worden gevaren.
 • Er geldt geen beperking meer van het aantal personen op het terrein, mits de 1.5m regel wordt nageleefd.
 • Houd ruim afstand (minimaal 1.5m), op het water, op de steiger en op het terrein!
 • Alles wat je doet op het WVOP-terrein en op de Ouderkerkerplas is – net als de rest van je leven – voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Buiten de les- en trainingsuren is er in principe GEEN begeleiding of een fysiek aanspreekpunt aanwezig.

 

 1. Voor lessen, trainingen en zeilkampen voor jeugd tot 18 jaar die deelnemen aan zeillessen of zeilkampen. (Op de site staat wanneer de lessen beginnen.)

 

Voor de ouders/verzorgers van een kind van 8 tot 16 jaar dat deelneemt aan een WVOP-les.

 • Allereerst: 
  1. Vind je het voor je kind(eren) toch te spannend? Dat snappen we en raden dan aan om je kind NIET naar de les te sturen.
  2. Zorg dat je kind(eren) goed snappen wat dit protocol betekent voor hen.
  3. Zorg dat je je als gezin houdt aan deze afspraken, stuur je kind(eren) niet naar een les wanneer het snottert, niest, hoest of koorts heeft.
  4. Het clubhuis is weer open maar we vragen zo min mogelijk gebruik te maken van de faciliteiten en deze zelf na gebruik schoon te maken. Het materiaal en de zwemvesten liggen al buiten klaar.
  5. Er is een (herkenbaar) volwassen WVOP-lid aanwezig die de leiding heeft en aanspreekpunt is voor de naleving van deze corona-maatregelen.

 

 • Voorbereidingen thuis: 
  1. Zorg dat je kind(eren) voordat je naar het WVOP-terrein gaat, is aangekleed, houd daarbij rekening met het soort les (zeil/surf: wetsuit, liefst ook een zwemvest) en het weer (temperatuur, windkracht). 
  2. Kleedkamersen douches zijn weer beschikbaar. Maak zo min mogelijk gebruik van deze faciliteiten en maak na gebruik goed schoon zoals boven staat omschreven. Kun je dit niet, maak hier dan ook geen gebruik van.
  3. Geef eventueel iets warms mee voor over de natte kleding voor na de les.
  4. Heb je geen zwemvest, dan kan dat geleend worden van de WVOP. Zwemvesten worden na gebruik zorgvuldig schoon gemaakt.
  5. Zorg dat kinderen voldoende eten en drinken bij zich hebben er is niets verkrijgbaar op de vereniging. 
 • Brengen en halen
  1. Er gelden op dit moment geen beperkingen. Houd minimaal 1.5m afstand en houd de ingang van de loods vrij.

 

Voor de jeugd die gaat deelnemen aan de lessen:

 1. Was voor en na de les/training thuis je handen met zeep en doe dit ook als je iemand tijdens het optuigen geholpen hebt. Neem hiervoor zelf desinfecterende handgel mee. Afhankelijk van de beschikbaarheid, zal er in beperkte mate desinfecterende handgel aanwezig zijn op de vereniging.
 2. Zodra je op het terrein bent, ga naar je instructeur toe, vraag om een zwem/reddingsvest en trek dit aan
 3. Raak alleen het materiaal aan wat je zelf gebruikt
 4. Tuig je boot alleen op, als je het niet weet, vraag een andere cursist en pas daarna de instructeur om je te helpen
 5. Laat zelf je boot te water en haal hem er ook zelf uit. Mocht dit niet lukken, vraag een andere cursist om je te helpen of in het uiterste geval de trainer/instructeur
 6. Blijf beneden op het (gras)terrein en ga NIET de trap op tenzij de instructeur dit aangeeft.
 7. Er is toiletgelegenheid beschikbaar
 8. Houd 1,5 meter afstand tot instructeurs en volwassenen.
 9. Deel geen eten of drinken met anderen.

 

Voor de trainer/instructeur:

 1. Houd altijd 1,5 meter afstand van cursisten en je collega’s.
 2. Was je handen voor en na de les/training met handgel.
 3. Bespreek de les/training met de sporters zoveel mogelijk voor en na op de wal in de open lucht en houdt afstand. 
 4. Haal de sporters niet bij elkaar rond je begeleidingsboot, vlot of andere locatie maar doe dit op een manier of locatie waar je de 1,5 maatregel kan toepassen.
 5. Deel je werkbenodigdheden/spullen niet met anderen. 
 6. Maak aan het eind van je les/training de gebruikte en/of aangeraakte materialen  schoon (bv. begeleidingsboot, boeien, vlaggen etc.).
 7. NB: alleen 2 personen in de begeleidingsboot indien: 
  1. Bemanning uit hetzelfde huishouden komt, of
  2. Er 1,5 meter afstand gehouden kan worden gedurende alle handelingen aan boord
 8. Zorg dat de lesgroepen zich duidelijk gescheiden van elkaar “verzamelen”.

 

 1. Toegang tot de WVOP:

De toegangspassen werken weer.

Kom je met de auto:
Je kunt je auto weer langs de weg Aan de wind parkeren. In het geval van drukte kan de gemeente besluiten opnieuw paaltjes te plaatsen aan het begin van Aan de wind. Je dient zelf te zorgen voor een palen sleutel of kom op de fiets. Zorg ook dat je een geprinte versie van de ontheffingssbrief bij je hebt, in geval van handhaving in het recreatie gebied.