lid worden


Met het lidmaatschap van WV Ouderkerkerplas maak je deel uit van een sportieve, gezellige en eigentijdse vereniging voor zeilen & surfen op een verrassend mooie locatie in Ouderkerk aan de Amstel. Als lid kan je deelnemen aan de vele activiteiten, zoals zeil- en surflessen, watersportkampen en zeilen en surfen in wedstrijdverband en recreatief.

In ons unieke concept kunnen leden gebruik maken van zeilboten en surfplanken van de vereniging maar ook hun eigen materiaal stallen. Naast het sportieve karakter heeft de vereniging ook een sociale functie. Als lid zal je dan ook snel nieuwe mensen ontmoeten en vrienden en vriendinnen maken. Welkom bij WV Ouderkerkerplas!


keuze uit drie soorten lidmaatschappen

Soort lidmaatschap

Tarief 2019

Toelichting

Jeugdlidmaatschap€55,13Tot en met 17 jaar, inclusief afdracht watersportverbond
Volwassenlidmaatschap€97,7518 jaar en ouder, inclusief afdracht watersportverbond
Gezinslidmaatschap€231,50Alle gezinsleden zijn lid, inclusief afdracht watersportverbond
Inschrijfgeld€25Eenmalig bij begin lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december van het jaar. Indien je lid wordt gedurende het jaar, of je lidmaatschap gedurende het jaar opzegt, vindt er geen restitutie plaats. Lidmaatschappen worden jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het opzeggen van je lidmaatschap voor het nieuwe jaar dien je uiterlijk 31 december door te geven via e-mail ledenadministratie@wvop.nl.


Formulier aanvragen lidmaatschap

Start hieronder met het invullen van het formulier voor het aanvragen van een lidmaatschap. Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.


Gegevens gezinslid 1 (hoofdlid)


Gegevens lid


Gegevens gezinslid 2


Gegevens gezinslid 3


Gegevens gezinslid 4


Gegevens gezinslid 5


Gegevens gezinslid 6


Werkregeling

Voor leden van WV Ouderkerkerplas, of de ouders van een jeugdlid, is de werkregeling van toepassing. Zij dienen 10 uur per jaar aan de vereniging te besteden. Dat kan door een bijdrage te leveren aan verschillende activiteiten: bardienst, groenonderhoud, deelname commissie etc.

Machtiging

Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging WV Ouderkerkerplas in Ouderkerk aan de Amstel met het ABN AMRO-rekeningnummer NL74ABNA0409794740 om van zijn/haar hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven in zake de jaarlijkse contributie en (indien naast het lidmaatschap apart aangevraagd) verschuldigde bedragen voor stallingsplekken, ligplaatsgelden, toegangspassen en lessen en trainingen. De contributie en eventuele stalling- en ligplaatsgelden zullen eenmaal per jaar worden afgeschreven. Les- en trainingsgelden worden geïnd voordat de les/trainingscyclus begint.

Deze machtiging vervalt automatisch bij beëindiging van het lidmaatschap.


Ondertekening aanvraagformulier lidmaatschap

Je lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december van dit jaar. Indien je lid wordt gedurende het jaar, of je lidmaatschap gedurende het jaar opzegt, vindt er geen restitutie plaats. Lidmaatschappen worden jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het opzeggen van je lidmaatschap voor het nieuwe jaar dien je uiterlijk 31 december per mail door te geven aan ledenadministratie@wvop.nl.


Verzenden aanvraagformulier

Controleer of alle velden zijn ingevuld en klik dan op onderstaande knop om je aanvraagformulier voor het lidmaatschap te verzenden. Je ontvangt binnen enkele ogenblikken een ontvangstbevestiging via e-mail. Geen e-mail ontvangen? Dan is je inschrijving niet goed gegaan en adviseren we je om nogmaals in te schrijven.