Annuleringsvoorwaarden

Onze faciliteiten worden ingeregeld op basis van de inschrijvingen voor lidmaatschap, ligplaatsen, surfkluizen, activiteiten, lessen en watersportkampen. Indien je direct geplaatst kunt worden of wanneer wij een plaats of kluis beschikbaar hebben, wordt de plaats of kluis voor je gereserveerd. Daarom hanteert WV Ouderkerkerplas een annuleringsregeling. 

Dit betekent dat afhankelijk van het annuleringsmoment tot aan de aanvang van de activiteit, de lessen of het watersportkamp waarvoor is ingeschreven, de volgende kosten in rekening worden gebracht.

 • > dan een maand voor aanvang: 10% van het verschuldigde bedrag
 • binnen 1 maand voor aanvang: 20% van het totaal verschuldigde bedrag
 • binnen 3 weken voor aanvang: 50% van het totaal verschuldigde bedrag
 • binnen 1 week voor aanvang: 75% van het totaal verschuldigde bedrag
 • Bij of na aanvang: 100% van het totaal verschuldigde bedrag

Indien er alsnog een gelijkwaardige vervanging wordt gevonden, kan er (in overleg) gekeken worden of een deel van deze kosten alsnog aangepast kan worden.

Inschrijving voor een lessenreeks of watersportkamp betekent dat de deelnemer zich verbindt aan betaling voor de gehele reeks van lessen of het volledige aantal dagen van het watersportkamp, ook wanneer er lessen of dagen gemist worden doordat de deelnemer zelf niet aanwezig kan zijn. Gemiste lessen, trainingen of dagen kunnen niet worden ingehaald of worden gerestitueerd.

 

Opzegging of annulering dient uitsluitend per email te geschieden via het daartoe bestemde email adres:

 • Lidmaatschap voor het volgende jaar kan worden opgezegd tot uiterlijk 31 december van het lopende jaar via eitartsinimdanedel.[antispam].@wvop.nl
 • Stalling van boot of trailer kan worden opgezegd tot 30 september voor de aankomende winterstalling van het lopende jaar. Het opzeggen van de stalling voor het volgende jaar is mogelijk tot 31 december van het lopende jaar. Opzeggen dient te geschieden via eitartsinimdanedel.[antispam].@wvop.nl
 • Huur van een surfkluis kan worden opgezegd tot 30 september voor de aankomende winterstalling van het lopende jaar. Het opzeggen van de stalling voor het volgende jaar is mogelijk tot 31 december van het lopende jaar. Opzeggen dient te geschieden via nefrus.[antispam].@wvop.nl
 • Annuleren van de lessen dient te geschieden via nessel.[antispam].@wvop.nl 
 • Annuleren van de watersportkampen dient te geschieden via nessel.[antispam].@wvop.nl 

 

Tevens behoudt de WV Ouderkerkerplas zich te allen tijde het recht voor om lessen, activiteiten en watersportkampen te annuleren wanneer er sprake is van één van de volgende zaken:

 • Er zijn niet voldoende inschrijvingen
 • Er zijn niet voldoende instructeurs of begeleiders beschikbaar
 • Er is niet voldoende materiaal beschikbaar

 

 Voor algemene vragen kun je ook terecht op ofni.[antispam].@wvop.nl