Toegangspas


Leden kunnen een toegangspas voor het terrein aanvragen. Met deze pas kunnen zij dagelijks tussen 8.00 en 23.00 uur zelfstandig het terrein en het clubgebouw binnenkomen.

Hoe werkt het?

Het toegangshek tot het terrein kan met de kaart automatisch geopend worden door deze voor het zwarte kastje te houden links van het hek. De entreedeur van het clubgebouw, beneden aan de voorkant van het clubgebouw, kan geopend worden door de pas voor het zwarte kastje te houden rechts van de deur.

80261a82-390f-4ef7-abdf-3103377a5b98

Tarief toegangspas

De kosten voor een pas bedragen eenmalig € 40 waarvan € 25 borg die je weer terug krijgt na het inleveren van de pas. Het bedrag wordt automatisch eenmalig afgeschreven van het rekeningnummer waarvoor je een machtiging hebt afgegeven toen je lid werd.

Bij een gezinslidmaatschap kan men voor meerdere gezinsleden een pas aanvragen. Iedere pas komt op naam van een ander gezinslid die lid is, echter de passen zijn wel binnen het gezin uitwisselbaar. Leden die geen gezinslidmaatschap maar een jeugd- of volwassenlidmaatschap hebben, kunnen slechts één pas aanvragen per lidmaatschap. Deze pas dient altijd op de naam van het lid te staan (dus bij een jeugdlid niet op naam van een ouder, maar op naam van jeugdlid zelf).

Pas defect?

Werkt je pas niet meer ? Stuur dan een e-mail naar ofni.[antispam].@wvop.nl met je naam, adres, telefoonnummer en het pasnummer en vermeld wat het probleem is. Wij nemen dan contact met je op. Indien het defect is ontstaan door onzorgvuldig gebruik van de pas dient op eigen kosten een nieuwe pas te worden aangevraagd. Dit geld ook voor het geval je de pas kwijt bent geraakt.

Inloggen vereist

Alleen leden van de vereniging kunnen een toegangspas aanvragen.

Ben je al lid? Log dan eerst in.