Privacybeleid


Versie mei 2018

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Watersportvereniging Ouderkerkerplas (hierna te noemen WVOP ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers aan lessen en andere activiteiten of andere in haar administratie opgeslagen personen.

Indien je lid wordt van WVOP of een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de WVOP verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en een (digitale) kopie te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
1.1 Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
WVOP, Aan de Wind 9, 1191 LD Ouderkerk aan de Amstel, KvK 40537280
De functionaris verwerking persoonsgegevens is bereikbaar via eitartsinimdanedel.[antispam].@wvop.nl.

2. Welke gegevens verwerkt WVOP en voor welk doel?
2.1 In het kader van aanvragen lidmaatschap, aanvragen van een toegangspas, aanvragen van een stallingsplek of opgeven voor lessen en andere activiteiten van WVOP worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a. voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht.
b. adresgegevens en postadres.
c. telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer met naam.

2.2 WVOP verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap, toegangspas, stallingsplek, lessen of andere activiteiten alsmede voor aan- en afmelden bij het Watersportverbond, voor de verstrekking van door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
b. je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van WVOP.
c. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, toegangspas, stallingsplek, lessen, trainingen en andere afgenomen diensten af te wikkelen.
d. je geboortedatum wordt gebruikt om te controleren of het juiste lidmaatschap is afgenomen (jeugd/volwassenen) en om te controleren of personen voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden voor lessen en andere activiteiten.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met WVOP en je te informeren over de ontwikkelingen binnen WVOP.

2.4 WVOP gebruikt je e-mailadres voor het periodiek toesturen van een digitale e-nieuwsbrief met informatie over activiteiten en diensten van WVOP. Afmelding voor deze nieuwsbrief is altijd mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Inzage bevoegde personen
3.1 De volgende personen hebben inzage in de verstrekte gegevens:
Het bestuur, de administrateur, de verschillende commissies voor onder andere wedstrijden en andere activiteiten en dan alleen voor die gegevens die zij voor het uitoefenen van hun werkzaamheden nodig hebben.

4. Bewaartermijnen
4.1 WVOP verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap, toegangspas, stallingsplek of andere activiteit, tot maximaal een jaar na afloop ervan. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft WVOP passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt WVOP gebruik van diensten van derden, een zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
6.1 Via de ledenadministratie van WVOP kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. WVOP zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

6.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de WVOP je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de voorzitter van WVOP.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie, eitartsinimdanedel.[antispam].@wvop.nl of per brief via bovenstaande adres.

7. Wijzigingen
7.1 Dit privacybeleid kan periodiek worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.