Reglementen


Hieronder vind je de statuten en reglementen zoals deze gelden binnen de vereniging. We gaan er van uit dat alle leden op de hoogte zijn van de reglementen en dat ouders hun kinderen die lid zijn hierover op de hoogte stellen. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Statuten

Clubhuisregelment

Havenregelement

Huishoudelijk regelement