Lid worden anders


Na het invullen van dit formulier, ontvang je binnen een paar minuten een email op het opgegeven emailadres. In deze mail word je gevraagd om je lidmaatschap te bevestigen. 

Na bevestiging ontvang je een tweede email met jouw inloggegevens om in te loggen op onze website en om je in te schrijven voor activiteiten. 

 

 

 

Het clubhuis

Gegevens van het lid

 

 

Machtiging

Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging WV Ouderkerkerplas in Ouderkerk aan de Amstel met het ABN AMRO-rekeningnummer NL74ABNA0409794740 om van zijn/haar hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven in zake de jaarlijkse contributie en (indien naast het lidmaatschap apart aangevraagd) verschuldigde bedragen voor stallingsplekken, ligplaatsgelden, toegangspassen en lessen en trainingen. De contributie en eventuele stalling- en ligplaatsgelden zullen eenmaal per jaar worden afgeschreven. Les- en trainingsgelden worden geïnd voordat de les/trainingscyclus begint.

Om lid te worden dient er akkoord gegeven te worden voor automatische incasso. Deze machtiging vervalt automatisch bij beëindiging van het lidmaatschap.

Werkregeling

Voor leden van WV Ouderkerkerplas, of de ouders van een jeugdlid, is de werkregeling van toepassing. Zij dienen 10 uur per jaar aan de vereniging te besteden. Dat kan door een bijdrage te leveren aan verschillende activiteiten: bardienst, groenonderhoud, deelname commissie etc.

 Beveiligingscode Beveiligingscode