-ALV verplaatst naar 30 maart- Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op 05-03-2022  -  Categorie: Algemeen

Ook dit seizoen weet Covid-19 wat roet in het eten te gooien. Vanwege ziekte wordt de ALV verplaatst naar woensdag 30 maart. Onderstaande tijden en agenda blijven van toepassing.

 

Hierbij nodigt het bestuur van de WVOP alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering op Woensdag 16 maart 2022 om 19:30 uur live op de WVOP. Inloop vanaf 19.00. Aansluitend is er de mogelijkheid om elkaar weer eens gezellig te spreken onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Agenda

 1. Opening

 2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 3. Notulen algemene ledenvergadering van 18 februari 2021 

 4. Verslag activiteiten 2021

 5. Verslag penningmeester en cijfers van 2021 

 6. Verslag van de kascontrolecommissie

 7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

 8. Decharge bestuur

 9. Frisse wind obligatie – loting

10. Bestuursverkiezing - Er zijn vacatures binnen het bestuur. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot één dag voor de            ALV via een bestuurslid of via een mail naar ofni.[antispam].@wvop.nl. (zal worden aangekondigd bij punt 2. Ingekomen                     stukken.)Ook is er tijdens de ALV nog een mogelijkheid om je interesse kenbaar te maken

     a. (door bestuur) voorgedragen kandidaten

     b. aangemelde kandidaten

Pauze

11. Grondslagen projecten en activiteiten 2022

12. Vaststelling contributie 2022 / liggelden / prijzen consumpties 

13. Vaststelling begroting 2022 

14. Vacatures commissies (een uitgebreid maar niet volledig overzicht staat op onze  website)

15. Rondvraag 

16. Sluiting