Positief resultaat CWO controle

Geplaatst op 04-07-2019  -  Categorie: Algemeen

Afgelopen zondag vond er tijdens de ochtend lessen een controle plaats van de Commissie Watersport Opleidingen (CWO). Hierbij wordt gekeken of wij als WV Ouderkerkerplas wij ons wel aan de regels houden die zij hebben gesteld voor het begeleiden van instructeurs en de kwaliteit van de lessen.

Vorig jaar hebben we tijdens deze controle een onvoldoende gescoord. Met name het CWO-certificeren van cursisten en het begeleiden van de instructeurs waren hierbij onze grootste tekortkomingen. Naar aanleiding van dit resultaat is er actie ondernomen door een 4-tal betrokken leden die samen de taskforce CWO vormden.

Vanaf oktober vorig jaar is er hard gewerkt om dit jaar een voldoende te scoren. Er zijn nieuwe instructeurs opgeleid met ruime aandacht voor didactiek, theorie en praktijk. En er is nadruk gelegd op het begeleiden van de instructeurs en hulp bij het lesgeven. De voorbereiding, het lesprogramma en de manier van lesgeven is allemaal onder de loep genomen en aangepast.

Alle inzet heeft zijn vruchten afgeworpen want afgelopen zondag kon de controleur van het CWO op alle punten een voldoende noteren! Hier zijn wij met zijn natuurlijk reuze trots op. Wij zijn de taskforce, bestaande uit Cor van der Jagt, Hompe Heijmerink, Ingeborg Snel en Menzo Meijer enorm dankbaar en zijn bijzonder trots op onze groep oude en nieuwe instructeurs mede onder leiding van Bob Reddering. Iedereen bedankt voor jullie inzet en ga zo door!

En zo door gaan we ook zeker. We gaan door met het begeleiden van de huidige instructeurs en willen in het najaar starten met het opleiden van een groep nieuwe instructeurs.