Reglementen


Hieronder vind je de reglementen zoals deze gelden binnen de vereniging. We gaan er van uit dat alle leden op de hoogte zijn van deze reglementen en dat ouders hun kinderen die lid zijn hierover op de hoogte stellen. Alvast bedankt voor jullie medewerking!
 
Clubhuisreglement 
Havenreglement 
Huishoudelijk reglement